Vodohospodářská stavební Chomutov

www.vodohospoda.cz
info@vodohospoda.cz

Vážení zákazníci a obchodní přátelé, naše společnost prošla od svého založení dynamickým vývojem jak v oblasti výrobního programu, tak i v upevňování a zkvalitňování vztahů. Během 15ti let působení na trhu si společnost vybudovala dobré a silné postavení. Naši klienti a náš tým jsou zárukou pro dobrou stabilitu a další úspěšný rozvoj. Děkujeme Vám za Váš zájem o naší společnost, pokud již patříte mezi naše partnery, není-li tomu tak, budeme se těšit na případnou spolupráci s Vámi.

16.06.2017

Realizujeme nový projekt s názvem „Elektromobilita“ z programu NÍZKO UHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE I.Výzva -aktivita a) ELEKTROMOBILITA OP PIK, reg.č.: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007249, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je doplnění vozového parku o 7 ks elektromobilů a vybudování 6 dobíjecích stanic ve 2 provozovnách. Celkem bude pořízeno 6 elektromobilů nižší třídy a 1 elektromobil střední třídy. Dále 6 neveřejných dobíjecích stanic s výkonem á 50 kW ve 2 provozovnách, z nichž na každé budou umístěny 3 dobíjecí stanice.

archív novinek